Osmium Nucleus 185m1Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185m1Os     76     109     -7/2      

Osmium Nucleus 185m1Os Layered View

185m1Os

 

185m1Os

Osmium Nucleus 185m1Os Front View

185m1Os

Osmium Nucleus 185m1Os Back View

185m1Os

Osmium Nucleus 185m1Os Left View

185m1Os

Osmium Nucleus 185m1Os Right View