Osmium Nucleus 188Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  188Os     76     112     0     Stable  

Osmium Nucleus 188Os Layered View

188Os

 

188Os

Osmium Nucleus 188Os Front View

188Os

Osmium Nucleus 188Os Back View

188Os

Osmium Nucleus 188Os Left View

188Os

Osmium Nucleus 188Os Right View