Osmium Nucleus 189Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189Os     76     113     -3/2     Stable  

Osmium Nucleus 189Os Layered View

189Os

 

189Os

Osmium Nucleus 189Os Front View

189Os

Osmium Nucleus 189Os Back View

189Os

Osmium Nucleus 189Os Left View

189Os

Osmium Nucleus 189Os Right View