Osmium Nucleus 190Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190Os     76     114     0     Stable  

Osmium Nucleus 190Os Layered View

190Os

 

190Os

Osmium Nucleus 190Os Front View

190Os

Osmium Nucleus 190Os Back View

190Os

Osmium Nucleus 190Os Left View

190Os

Osmium Nucleus 190Os Right View