Osmium Nucleus 192Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  192Os     76     116     0     Stable  

Osmium Nucleus 192Os Layered View

192Os

 

192Os

Osmium Nucleus 192Os Front View

192Os

Osmium Nucleus 192Os Back View

192Os

Osmium Nucleus 192Os Left View

192Os

Osmium Nucleus 192Os Right View