Osmium Nucleus 193Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  193Os     76     117     -3/2      

Osmium Nucleus 193Os Layered View

193Os

 

193Os

Osmium Nucleus 193Os Front View

193Os

Osmium Nucleus 193Os Back View

193Os

Osmium Nucleus 193Os Left View

193Os

Osmium Nucleus 193Os Right View