Osmium Nucleus 194Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  194Os     76     118     0      

Osmium Nucleus 194Os Layered View

194Os

 

194Os

Osmium Nucleus 194Os Front View

194Os

Osmium Nucleus 194Os Back View

194Os

Osmium Nucleus 194Os Left View

194Os

Osmium Nucleus 194Os Right View