Osmium Nucleus 163Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  163Os     76     87     -7/2      

Osmium Nucleus 163Os Layered View

163Os

 

163Os

Osmium Nucleus 163Os Front View

163Os

Osmium Nucleus 163Os Back View

163Os

Osmium Nucleus 163Os Left View

163Os

Osmium Nucleus 163Os Right View