Osmium Nucleus 165Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  165Os     76     89     -7/2      

Osmium Nucleus 165Os Layered View

165Os

 

165Os

Osmium Nucleus 165Os Front View

165Os

Osmium Nucleus 165Os Back View

165Os

Osmium Nucleus 165Os Left View

165Os

Osmium Nucleus 165Os Right View