Osmium Nucleus 166Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  166Os     76     90     0      

Osmium Nucleus 166Os Layered View

166Os

 

166Os

Osmium Nucleus 166Os Front View

166Os

Osmium Nucleus 166Os Back View

166Os

Osmium Nucleus 166Os Left View

166Os

Osmium Nucleus 166Os Right View