Osmium Nucleus 172Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  172Os     76     96     0      

Osmium Nucleus 172Os Layered View

172Os

 

172Os

Osmium Nucleus 172Os Front View

172Os

Osmium Nucleus 172Os Back View

172Os

Osmium Nucleus 172Os Left View

172Os

Osmium Nucleus 172Os Right View