Bohrium Nucleus 270Bh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  270Bh     107     163     2      

Bohrium Nucleus 270Bh Layered View

270Bh

 

270Bh

Bohrium Nucleus 270Bh Front View

270Bh

Bohrium Nucleus 270Bh Back View

270Bh

Bohrium Nucleus 270Bh Left View

270Bh

Bohrium Nucleus 270Bh Right View