Titanium Nucleus 41Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  41Ti     22     19     3/2      

Titanium Nucleus 41Ti Layered View

41Ti

 

41Ti

Titanium Nucleus 41Ti Front View

41Ti

Titanium Nucleus 41Ti Back View

41Ti

Titanium Nucleus 41Ti Left View

41Ti

Titanium Nucleus 41Ti Right View