Titanium Nucleus 42Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  42Ti     22     20     0      

Titanium Nucleus 42Ti Layered View

42Ti

 

42Ti

Titanium Nucleus 42Ti Front View

42Ti

Titanium Nucleus 42Ti Back View

42Ti

Titanium Nucleus 42Ti Left View

42Ti

Titanium Nucleus 42Ti Right View