Titanium Nucleus 43m1Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  43m1Ti     22     21     3/2      

Titanium Nucleus 43m1Ti Layered View

43m1Ti

 

43m1Ti

Titanium Nucleus 43m1Ti Front View

43m1Ti

Titanium Nucleus 43m1Ti Back View

43m1Ti

Titanium Nucleus 43m1Ti Left View

43m1Ti

Titanium Nucleus 43m1Ti Right View