Titanium Nucleus 45Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  45Ti     22     23     -7/2      

Titanium Nucleus 45Ti Layered View

45Ti

 

45Ti

Titanium Nucleus 45Ti Front View

45Ti

Titanium Nucleus 45Ti Back View

45Ti

Titanium Nucleus 45Ti Left View

45Ti

Titanium Nucleus 45Ti Right View