Titanium Nucleus 51Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  51Ti     22     29     -3/2      

Titanium Nucleus 51Ti Layered View

51Ti

 

51Ti

Titanium Nucleus 51Ti Front View

51Ti

Titanium Nucleus 51Ti Back View

51Ti

Titanium Nucleus 51Ti Left View

51Ti

Titanium Nucleus 51Ti Right View