Copper Nucleus 58Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  58Cu     29     29     1      

Copper Nucleus 58Cu Layered View

58Cu

 

58Cu

Copper Nucleus 58Cu Front View

58Cu

Copper Nucleus 58Cu Back View

58Cu

Copper Nucleus 58Cu Left View

58Cu

Copper Nucleus 58Cu Right View