Copper Nucleus 59Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  59Cu     29     30     -3/2      

Copper Nucleus 59Cu Layered View

59Cu

 

59Cu

Copper Nucleus 59Cu Front View

59Cu

Copper Nucleus 59Cu Back View

59Cu

Copper Nucleus 59Cu Left View

59Cu

Copper Nucleus 59Cu Right View