Copper Nucleus 61Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  61Cu     29     32     -3/2      

Copper Nucleus 61Cu Layered View

61Cu

 

61Cu

Copper Nucleus 61Cu Front View

61Cu

Copper Nucleus 61Cu Back View

61Cu

Copper Nucleus 61Cu Left View

61Cu

Copper Nucleus 61Cu Right View