Copper Nucleus 70Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  70Cu     29     41     -6      

Copper Nucleus 70Cu Layered View

70Cu

 

70Cu

Copper Nucleus 70Cu Front View

70Cu

Copper Nucleus 70Cu Back View

70Cu

Copper Nucleus 70Cu Left View

70Cu

Copper Nucleus 70Cu Right View