Copper Nucleus 71mCu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  71mCu     29     42     -19/2      

Copper Nucleus 71mCu Layered View

71mCu

 

71mCu

Copper Nucleus 71mCu Front View

71mCu

Copper Nucleus 71mCu Back View

71mCu

Copper Nucleus 71mCu Left View

71mCu

Copper Nucleus 71mCu Right View