Copper Nucleus 75Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  75Cu     29     46     -3/2      

Copper Nucleus 75Cu Layered View

75Cu

 

75Cu

Copper Nucleus 75Cu Front View

75Cu

Copper Nucleus 75Cu Back View

75Cu

Copper Nucleus 75Cu Left View

75Cu

Copper Nucleus 75Cu Right View