Copper Nucleus 76Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  76Cu     29     47     5      

Copper Nucleus 76Cu Layered View

76Cu

 

76Cu

Copper Nucleus 76Cu Front View

76Cu

Copper Nucleus 76Cu Back View

76Cu

Copper Nucleus 76Cu Left View

76Cu

Copper Nucleus 76Cu Right View