Copper Nucleus 77Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  77Cu     29     48     -3/2      

Copper Nucleus 77Cu Layered View

77Cu

 

77Cu

Copper Nucleus 77Cu Front View

77Cu

Copper Nucleus 77Cu Back View

77Cu

Copper Nucleus 77Cu Left View

77Cu

Copper Nucleus 77Cu Right View