Praseodymium Nucleus 159Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  159Pr     59     100     -5/2      

Praseodymium Nucleus 159Pr Layered View

159Pr

 

159Pr

Praseodymium Nucleus 159Pr Front View

159Pr

Praseodymium Nucleus 159Pr Back View

159Pr

Praseodymium Nucleus 159Pr Left View

159Pr

Praseodymium Nucleus 159Pr Right View