Praseodymium Nucleus 121Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121Pr     59     62     -3/2      

Praseodymium Nucleus 121Pr Layered View

121Pr

 

121Pr

Praseodymium Nucleus 121Pr Front View

121Pr

Praseodymium Nucleus 121Pr Back View

121Pr

Praseodymium Nucleus 121Pr Left View

121Pr

Praseodymium Nucleus 121Pr Right View