Praseodymium Nucleus 125Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125Pr     59     66     3/2      

Praseodymium Nucleus 125Pr Layered View

125Pr

 

125Pr

Praseodymium Nucleus 125Pr Front View

125Pr

Praseodymium Nucleus 125Pr Back View

125Pr

Praseodymium Nucleus 125Pr Left View

125Pr

Praseodymium Nucleus 125Pr Right View