Praseodymium Nucleus 127Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127Pr     59     68     3/2      

Praseodymium Nucleus 127Pr Layered View

127Pr

 

127Pr

Praseodymium Nucleus 127Pr Front View

127Pr

Praseodymium Nucleus 127Pr Back View

127Pr

Praseodymium Nucleus 127Pr Left View

127Pr

Praseodymium Nucleus 127Pr Right View