Praseodymium Nucleus 128Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128Pr     59     69     3      

Praseodymium Nucleus 128Pr Layered View

128Pr

 

128Pr

Praseodymium Nucleus 128Pr Front View

128Pr

Praseodymium Nucleus 128Pr Back View

128Pr

Praseodymium Nucleus 128Pr Left View

128Pr

Praseodymium Nucleus 128Pr Right View