Praseodymium Nucleus 129Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129Pr     59     70     -11/2      

Praseodymium Nucleus 129Pr Layered View

129Pr

 

129Pr

Praseodymium Nucleus 129Pr Front View

129Pr

Praseodymium Nucleus 129Pr Back View

129Pr

Praseodymium Nucleus 129Pr Left View

129Pr

Praseodymium Nucleus 129Pr Right View