Praseodymium Nucleus 130Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130Pr     59     71     6      

Praseodymium Nucleus 130Pr Layered View

130Pr

 

130Pr

Praseodymium Nucleus 130Pr Front View

130Pr

Praseodymium Nucleus 130Pr Back View

130Pr

Praseodymium Nucleus 130Pr Left View

130Pr

Praseodymium Nucleus 130Pr Right View