Praseodymium Nucleus 131Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131Pr     59     72     3/2      

Praseodymium Nucleus 131Pr Layered View

131Pr

 

131Pr

Praseodymium Nucleus 131Pr Front View

131Pr

Praseodymium Nucleus 131Pr Back View

131Pr

Praseodymium Nucleus 131Pr Left View

131Pr

Praseodymium Nucleus 131Pr Right View