Praseodymium Nucleus 134Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134Pr     59     75     -5      

Praseodymium Nucleus 134Pr Layered View

134Pr

 

134Pr

Praseodymium Nucleus 134Pr Front View

134Pr

Praseodymium Nucleus 134Pr Back View

134Pr

Praseodymium Nucleus 134Pr Left View

134Pr

Praseodymium Nucleus 134Pr Right View