Praseodymium Nucleus 135Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Pr     59     76     3/2      

Praseodymium Nucleus 135Pr Layered View

135Pr

 

135Pr

Praseodymium Nucleus 135Pr Front View

135Pr

Praseodymium Nucleus 135Pr Back View

135Pr

Praseodymium Nucleus 135Pr Left View

135Pr

Praseodymium Nucleus 135Pr Right View