Praseodymium Nucleus 136Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136Pr     59     77     2      

Praseodymium Nucleus 136Pr Layered View

136Pr

 

136Pr

Praseodymium Nucleus 136Pr Front View

136Pr

Praseodymium Nucleus 136Pr Back View

136Pr

Praseodymium Nucleus 136Pr Left View

136Pr

Praseodymium Nucleus 136Pr Right View