Praseodymium Nucleus 138Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138Pr     59     79     1      

Praseodymium Nucleus 138Pr Layered View

138Pr

 

138Pr

Praseodymium Nucleus 138Pr Front View

138Pr

Praseodymium Nucleus 138Pr Back View

138Pr

Praseodymium Nucleus 138Pr Left View

138Pr

Praseodymium Nucleus 138Pr Right View