Praseodymium Nucleus 141Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141Pr     59     82     5/2     Stable  

Praseodymium Nucleus 141Pr Layered View

141Pr

 

141Pr

Praseodymium Nucleus 141Pr Front View

141Pr

Praseodymium Nucleus 141Pr Back View

141Pr

Praseodymium Nucleus 141Pr Left View

141Pr

Praseodymium Nucleus 141Pr Right View