Praseodymium Nucleus 142Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142Pr     59     83     -2      

Praseodymium Nucleus 142Pr Layered View

142Pr

 

142Pr

Praseodymium Nucleus 142Pr Front View

142Pr

Praseodymium Nucleus 142Pr Back View

142Pr

Praseodymium Nucleus 142Pr Left View

142Pr

Praseodymium Nucleus 142Pr Right View