Praseodymium Nucleus 145Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  145Pr     59     86     7/2      

Praseodymium Nucleus 145Pr Layered View

145Pr

 

145Pr

Praseodymium Nucleus 145Pr Front View

145Pr

Praseodymium Nucleus 145Pr Back View

145Pr

Praseodymium Nucleus 145Pr Left View

145Pr

Praseodymium Nucleus 145Pr Right View