Praseodymium Nucleus 148Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Pr     59     89     -1      

Praseodymium Nucleus 148Pr Layered View

148Pr

 

148Pr

Praseodymium Nucleus 148Pr Front View

148Pr

Praseodymium Nucleus 148Pr Back View

148Pr

Praseodymium Nucleus 148Pr Left View

148Pr

Praseodymium Nucleus 148Pr Right View