Praseodymium Nucleus 149Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  149Pr     59     90     5/2      

Praseodymium Nucleus 149Pr Layered View

149Pr

 

149Pr

Praseodymium Nucleus 149Pr Front View

149Pr

Praseodymium Nucleus 149Pr Back View

149Pr

Praseodymium Nucleus 149Pr Left View

149Pr

Praseodymium Nucleus 149Pr Right View