Praseodymium Nucleus 151Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151Pr     59     92     -3/2      

Praseodymium Nucleus 151Pr Layered View

151Pr

 

151Pr

Praseodymium Nucleus 151Pr Front View

151Pr

Praseodymium Nucleus 151Pr Back View

151Pr

Praseodymium Nucleus 151Pr Left View

151Pr

Praseodymium Nucleus 151Pr Right View