Praseodymium Nucleus 153Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  153Pr     59     94     -5/2      

Praseodymium Nucleus 153Pr Layered View

153Pr

 

153Pr

Praseodymium Nucleus 153Pr Front View

153Pr

Praseodymium Nucleus 153Pr Back View

153Pr

Praseodymium Nucleus 153Pr Left View

153Pr

Praseodymium Nucleus 153Pr Right View