Praseodymium Nucleus 155Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  155Pr     59     96     -5/2      

Praseodymium Nucleus 155Pr Layered View

155Pr

 

155Pr

Praseodymium Nucleus 155Pr Front View

155Pr

Praseodymium Nucleus 155Pr Back View

155Pr

Praseodymium Nucleus 155Pr Left View

155Pr

Praseodymium Nucleus 155Pr Right View