Praseodymium Nucleus 157Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  157Pr     59     98     -5/2      

Praseodymium Nucleus 157Pr Layered View

157Pr

 

157Pr

Praseodymium Nucleus 157Pr Front View

157Pr

Praseodymium Nucleus 157Pr Back View

157Pr

Praseodymium Nucleus 157Pr Left View

157Pr

Praseodymium Nucleus 157Pr Right View