Terbium Nucleus 135Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Tb     65     70     -7/2      

Terbium Nucleus 135Tb Layered View

135Tb

 

135Tb

Terbium Nucleus 135Tb Front View

135Tb

Terbium Nucleus 135Tb Back View

135Tb

Terbium Nucleus 135Tb Left View

135Tb

Terbium Nucleus 135Tb Right View