Terbium Nucleus 137Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Tb     65     72     -11/2      

Terbium Nucleus 137Tb Layered View

137Tb

 

137Tb

Terbium Nucleus 137Tb Front View

137Tb

Terbium Nucleus 137Tb Back View

137Tb

Terbium Nucleus 137Tb Left View

137Tb

Terbium Nucleus 137Tb Right View