Terbium Nucleus 141Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141Tb     65     76     -5/2      

Terbium Nucleus 141Tb Layered View

141Tb

 

141Tb

Terbium Nucleus 141Tb Front View

141Tb

Terbium Nucleus 141Tb Back View

141Tb

Terbium Nucleus 141Tb Left View

141Tb

Terbium Nucleus 141Tb Right View