Osmium Nucleus 181Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181Os     76     105     -1/2      

Osmium Nucleus 181Os Layered View

181Os

 

181Os

Osmium Nucleus 181Os Front View

181Os

Osmium Nucleus 181Os Back View

181Os

Osmium Nucleus 181Os Left View

181Os

Osmium Nucleus 181Os Right View